Željeznička linija povezala Kinu i Veliku Britaniju